در دو چال گونه ات دنیای من جا میشود

عاشق دنیای خویشم لحظه ی خندیدنت

*****

چال روی گونه ات آخر مرا دق می دهد

خواهشا دولت تمام چاله ها را پرکند

*****

در گونه ات گدازه ی غم چال کرده اند

 

آتش به پا کن ای رخت آتشفشان بخند

*****

چال های گونه خطرناک ترین دام های شناخته شده ای است که در جهان است !

لطفا با احتیاط لبخند بزنید…!

*****

سُقوط قَشنگی ست

فرود آمدن بوسه هایم

در چال گونَه ات…

*****

خوشحالی یعنی

 

جای انگشت خدا رو لپات باشه…

*****

زیبایی می تواند بی رحم باشد

درست شبیه چال ظریف گونه ی چپ تو

وقتی عمیق می خندی

*****

چال گونه ات حقیقتا یه عشقه…

*****

برای جنون مجنون

یک خال لب لیلی کافی بود

اما تو هر دو را داری

هم خال لب هم چال گونه…

*****

چال می افتد کنار گونه ات وقتی تبسم میکنی

نا مسلمان شهر را این چاله کافر کرده است……

*****

از چاله به چاه گونه ات افتادم

موهای فر تو میدهد بر بادم

ای دلبر ابرو قجر من یک عمر

پای تو تمام هستیم را دادم…

*****

چال گونه ات

چاشنی لبخندت است

کدام ھنر دلنوازتر و

کدام دمنوش گواراتر

از لبخندت

*****

خندیدی و چالِ

گونه ات پیدا شد

گفتی که برای

بوسه ات آزادم

لب های تو را

هدف گرفتم دیدم

ازچاله در آمدم

به چاه اُفتادم …!!!

*****

به خنده هات ،

به چالِ گونه هات

گاهی می شود سوگند خورد

اما به چشم هات ،

همیشه

*****

چال لپ دارید؟

بهش افتخار می کنید؟

خوش به حالتون حق دارید.