زن دایی جان مهربانم

تولدتون مبارک

امروز از خدا میخوام

برکت بیشترینش

محبت گرمترینش

مهربانی شیرین ترینش

شادی بی دلیلش

معجزه خدا جاری ترینش

نصیبتون بشه…

*****

زن دایی عزیزم ،در سالگرد طلوع زیبای شما

آرزوی می کنم آفتاب عمرتان پر درخشش

و روزگارتان بهاری و لبریز از اتفاقات قشنگ باشد.

تولدتان مبارک…

*****

زن دایی جان مهربان و دوست داشتنی من

شما بهترینید و لایق بهترین ها

 

آرزو می کنم لحظه لحظه ی زندگیتان

غرقِ خوشبختی و نور باشد

تولدتان را با مهر و از صمیم دل تبریک میگویم…

*****

زن دایی جان مهربانم

مهم نیست چند ساله هستید

مهم اینست که

قلبتان هنوز با عشق می تپد

تولدتان مبارک عزیزم…

*****

زن دایی جان عزیزم

آدمهایی هستند که مهربانی نگاهشان

در چشم هیچ انسانی پیدا نیست

و تو یکی از آنهایی عزیزم…

تولدت مبارک مهربان بانو…

*****

زن دایی ماه رو و فرشته خو

بانوی مهربان و نجیب

تولدتان مبارک زن دایی خوبم

*****

بانوی نجیب،صبور و مهربان

همسر و مادر نمونه

زن دایی جان عزیزم

شما همیشه برایم الگو و الهام بخش بوده اید

قدردان محبت ها و حمایت های شما هستم

و در روز تولدتان آرزو میکنم سلامت و سعادت

دو یار جدانشدنی برایتان باشد

تولدتان مبارک زندایی جونم، روزگارتان بخوشی…

*****

زن دایی عزیزم

زاد روزتان مبارک ، عمرتان دراز و یلدایی

زن دایی جونم تولدت مبارک

*****

زن دایی جونم تولدت مبارک

زیباترین گل ها را برای زیبایی زندگیت

و کوتاهی عمرشان را

برای غم هایت آرزومندم

*****

زن دایی جان دوستداشتنی،خانوم خانوما

تولدتون مبارک

الهی همیشه سبز،پایدار

و غرق خوشبختی باشید

*****

دلت شاد و لبت خندان بماند

برایت عمرجاویدان بماند

تنت سالم سرایت سبز باشد

چراغ خانه ات تابان بماند

زن دایی جان مهربان، تولدتان مبارک…

*****

زن دایی جان عزیزم

دلتون مثل سخاوت آسمان هنگام باریدن بزرگ است.

آرزو می کنم این باران دوست داشتنی جاودانه ببارد.

تولدتان مبارک مهربان بانو…

*****

زن دایی جان عزیزم

آدمهایی هستند که مهربانی نگاهشان

در چشم هیچ انسانی پیدا نیست

و تو یکی از آنهایی عزیزم…

تولدت مبارک مهربان بانو…

*****

زن دایی عزیز و مهربانم

در سالروز میلادتان ،چه دعایی کنمت بهتر از این خنده ات از ته دل

گریه ات از سر شوق روزگارت همه شاد

سفره ات رنگارنگ و تنی سالم و شاد که بخندی همه عمر

تولد شما مبارک زن دایی جان…

*****

زن دایی جان عزیزم

یادتان در ذهنم و مهرتان در قلبم است

تولدتان مبارک و عطر مهربانی تان ماندگار…